Nieuwsbrieven corona

Hieronder vindt u alle informatie over hoe wij als Driestar College de ontwikkelingen rond het corona-virus volgen en welke maatregelen wij nemen.


25 januari 2022
Brief gewijzigde coronamaatregelen:
Brief havo & vwo Gouda
Brief vmbo & PrO Gouda
Brief Leiden
Brief Lekkerkerk


19 januari 2022
Geachte ouders/verzorgers,

In het AD is vanmorgen (19 januari) een tendentieus artikel verschenen over het handhaven van de mondkapjesplicht op de Driestarlocaties in Gouda. Ons beleid is om de wettelijke regelgeving zo goed mogelijk te handhaven. Dat gaat met vallen en opstaan, maar wordt wel degelijk serieus genomen. Het AD heeft geen hoor en wederhoor toegepast en eenzijdig één school in de schijnwerpers gezet. Bijgaand nogmaals de brief die aan u gestuurd is hierover. Het AD had van deze brief kunnen weten als ze de onze school van tevoren inzage in hun artikel had gegeven. Uiteraard is er namens de school een kritische reactie gegaan naar het AD.
Hartelijke groet,
R. Toes
Voorzitter College van Bestuur

Brief havo en vwo Gouda
Brief vmbo & PrO Gouda


5 januari 2022
Brieven Onderwijs vanaf 10 januari 2022
Brief havo en vwo Gouda
Brief vmbo & PrO Gouda
Brief Leiden
Brief Lekkerkerk


18 december 2021
Brieven aangescherpte maatregelen m.b.t. corona
Brief havo en vwo Gouda
Brief vmbo Gouda
Brief Leiden
Brief Lekkerkerk


27 november 2021
Brief d.d. 27 november 2021 (link naar brief)
n.a.v. persconferentie 26 november 2021


10 november 2021
brief d.d. 10 november (link naar brief)
Nogmaals aandacht voor de (basis)regels.


23 oktober 2021
Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Deze mail versturen we om je te vragen om een zelftest te doen voor je maandag naar school komt. De besmettingen zijn hoog en we hopen dat onder andere hierdoor het in quarantaine gaan van klassen zo veel als mogelijk kan worden voorkomen.

Wil je een besmetting zo spoedig mogelijk aan school doorgeven? Normaal gesproken kregen we informatie via de GGD, maar vanwege de drukte doen ze dat niet meer.

Nog een goede zondag toegewenst en hopelijk tot maandag.

Met vriendelijke groet,
De directeuren


25 augustus
Brief ouders en leerlingen openingsbijeenkomsten en corona (link naar brief)


29 april
Zelftesten in het onderwijs 
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen vanaf half april gebruikmaken van zelftesten. Met een zelftest kan onderwijspersoneel zichzelf thuis preventief testen en kunnen leerlingen op school risicogericht testen (bedoeld voor categorie 3 ‘overige contacten’). Het gebruik van de zelftest komt naast (en dus niet in plaats van) alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Een zelftest is niet geschikt voor mensen met klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus of die als nauw contact naar voren komen uit bron- en contactonderzoek. Zij moeten direct in thuisquarantaine gaan en zich laten testen bij de GGD.  Als Driestar College hebben we, evenals het Wartburg College, besloten om voor leerlingen geen zelftesten in te zetten voor risicogericht testen op school. Wij hechten aan de basisregels (handen wassen, afstand houden, gebruik van mondkapjes en in quarantaine en laten testen door de GGD bij klachten of aanmerking als nauw contact). Het vraagt veel van onze aandacht en focus om deze basisregels op te volgen. De zelftesten voor leerlingen (op school, onder begeleiding, met toestemming van ouders) vragen veel extra werk, zonder dat de toegevoegde waarde direct duidelijk is. We doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid en medewerking om de basisregels op te volgen en bij gezondheidsklachten en aanmerking als nauw contact in het bron- en contactonderzoek gebruik te maken van de professionele coronatesten van de GGD.  


24 februari
Brief d.d. 24 februari (link naar brief)
Informatie over het onderwijs vanaf 1 maart a.s.


13 januari
Brief d.d. 13 januari (link naar brief)
Informatie over o.a. anderhalve meter school, toetsen, pauzetijden


15 december
Brief d.d. 15 december (link naar brief)
Informatie over (gedeeltelijke) schoolsluiting


14 december 2020, 22.00 uur

Geachte ouders, beste leerlingen,

Vanavond heeft premier Rutte verscherpte maatregelen afgekondigd om het coronavirus tegen te gaan. Daaronder valt ook de (gedeeltelijke) sluiting van de scholen tot maandag 18 januari.  De schoolsluiting is inderdaad gedeeltelijk. Zo zullen de examenklassen gewoon op school zijn en kunnen ook praktijklessen gegeven worden. Maar de meeste leerlingen zullen thuis zijn en online lessen volgen.

De schoolsluiting gaat woensdag 16 december in. Morgen gaan de lessen gewoon door. In de loop van de dag zullen we met elkaar bespreken hoe het onderwijs in de periode tot 18 januari verder georganiseerd wordt. Morgen zijn de leerlingen van de niet-examenklassen voorlopig voor het laatst op school. Omdat de lessen na de vakantie online wel doorgaan, is het van belang dat zij hun boeken mee naar huis nemen. Daarom willen wij u/jou vragen morgen een grote tas mee te nemen en je kluis leeg te maken.

Mede gezien de adviezen van de VO-Raad, zullen er van woensdag tot en met vrijdag geen gewone lessen meer gegeven worden (dit geldt ook voor examenklassen). Wel gaan geplande PTA-toetsen door en wordt een online mentormoment georganiseerd. De docenten bereiden zich de komende dagen voor op de online lessen die vanaf maandag 4 januari, D.V., gegeven worden.

Morgen in de loop van de dag wordt u nader geïnformeerd over de gang van zaken in de komende weken.

Met vriendelijke groet,
Namens College van Bestuur en directeuren,

Drs. G. Bergacker


16 oktober
Brief d.d. 16 oktober (link naar de brief)
Eerder gemaakte afspraken
Afstandsonderwijs op het Driestar College
Onderzoek ventilatievoorzieningen


7 oktober
Brief d.d. 7 oktober (link naar brief)
Voortgang onderwijs en Coronavirus, ZOA lessenmarathon


22 september
Brief d.d. 22 september (link naar brief)
Voortgang onderwijs en Coronavirus


15 september
Brief d.d. 15 september (link naar brief)
Protocol besmetting Coronavirus


28 augustus
Brief d.d. 28 augustus (link naar brief)
Informatie over Corona maatregelen i.v.m. opstart cursusjaar


30 juni
Brief d.d. 30 juni (link naar brief)
Informatie over Coronacrisis: afsluiting schooljaar en opstart september


17 juni
Brief d.d. 16 juni (link naar brief)
Informatie over Coronacrisis: hoe verder na de zomervakantie (2)


10 juni
Brief d.d. 9 juni (link naar brief)
Informatie over Coronacrisis: hoe verder na de zomervakantie.


30 mei
Deze week hebben we geïnventariseerd op welke wijze onze Goudse leerlingen naar school komen. Van de leerlingen van wie we een reactie hebben gehad, hebben we de geanonimiseerde gegevens met de vervoerders gedeeld. Op basis van deze informatie hebben de verschillende vervoerders aangegeven dat ze geen capaciteitsproblemen verwachten. Het openbaar vervoer rijdt volgens dienstregeling en kan gebruikt worden. Houd er rekening mee dat een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht is. Wij vertrouwen erop dat wij u met deze terugkoppeling voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u echter nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.


29 mei
Vanaf 2 juni is de school telefonisch bereikbaar van 08.00-16.00 uur


27 mei
Brief d.d. 27 mei (link naar brief)
Informatie over heropening van de school vanaf 2 juni a.s.


27 mei
Het onderwijs na 2 juni a.s.
Wij realiseren ons dat u en jij een enorme hoeveelheid informatie te verwerken krijgen over hoe het schoolleven eruit zal zien na 2 juni én over de maatregelen die genomen zijn om gezondheidsrisico’s te verkleinen. Daarom hebben we alles nog eens samengevat in deze korte filmpjes:  https://youtu.be/EeyylQv6450 en https://youtu.be/NTNzYTb1Fvg


20 mei
In deze korte week zal er geen uitgebreide mailing verzonden worden naar ouders/leerlingen in verband met de coronacrisis. Volgende week hopen wij u bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen.

Gisteravond heeft het kabinet bekendgemaakt dat de scholen inderdaad open mogen op 2 juni. Daarbij zijn richtlijnen gegeven over de inrichting van het onderwijs. De schoolleiding zal de komende dagen gebruiken om zich – opnieuw – te bezinnen op de schoolopening. De vraag is of de manier waarop wij weer willen beginnen op 2 juni in overeenstemming is met de richtlijnen van de overheid. We zullen in dit verband vooral spreken over het voorschrift dat leerlingen naar school moeten komen om fysieke lessen volgen. Over de uitkomst van die bezinning overleggen we op dinsdagavond 26 mei met de medezeggenschapsraad. Op woensdag 27 mei, D.V., kunt u een mail van ons verwachten over de concrete invulling van het onderwijs vanaf 2 juni.

Wij wensen u een goed en gezegend Hemelvaartsdagweekend.


12 mei
Brief d.d. 12 mei (link naar brief)
Informatie over heropening, CP-week en overgangsnormen, uitslag ouderenquête, afsluiting en start schooljaar

10 Tips van de ROV (Reformatorische Oudervereniging)


7 mei
Brief d.d. 7 mei (link naar brief).
Informatie over PTA-toetsen, heropening, onderwijs t/m 2 juni.


22 april

Brief d.d. 22 april (link naar brief)
Informatie over schoolexamentoetsen na de meivakantie, onderwijs van 6 mei tot 2 juni en PTA-toetsen voorexamen klassen.


15 april

Brieven d.d. 15 april (link naar brieven)
In deze brieven meer informatie over toetsen op afstand, schoolexamens, slaag-/zakregeling.


7 april

Brief d.d. 7 april (link naar brief)
In deze brief meer informatie over toetsen, schoolexamens en de lessen op donderdag a.s.


1 april

Brief d.d. 1 april (link naar brief)
Gisteravond heeft de overheid meegedeeld dat de scholen in ieder geval tot de meivakantie gesloten blijven. Dat besluit zal niemand verrast hebben. De schoolleiding heeft de voortgang van het onderwijs onder de huidige omstandigheden besproken. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste zaken die spelen en de besluiten die genomen zijn.


27 maart

Advertentie onderwijs op afstand

De sluiting van de scholen als gevolg van het coronavirus heeft impact op leerlingen, ouders of verzorgers en schoolmedewerkers. In een krantenadvertentie uiten negen scholen voor christelijk reformatorisch onderwijs een gedeelde boodschap.
Klik op de afbeelding om de advertentie te openen.


24 maart

Brief d.d. 24 maart (link naar brief)
Een update nu de school een week gesloten is. Tevens informatie over de school- en eindexamens.


23 maart, 22.30 uur

Naar aanleiding van de vanavond door het kabinet bekendgemaakte aangescherpte regels en berichtgeving vanuit de VO-raad heeft de schoolleiding zojuist besloten dat er morgen geen toetsen (havo-5 en vwo-6) worden afgenomen. Als er morgen meer helderheid komt, dan berichten we opnieuw.


20 maart

Alle examenleerlingen zijn gemaild met informatie over (het rooster voor) de schoolexamens. Check je schoolmail.


18 maart (2)

Brief d.d. 18 maart (link naar brief)

Informatie voor de examenleerlingen over de gang van zaken bij de schoolexamens.


18 maart

Er zijn problemen met het inloggen. Voor het huiswerk kan je ook gaan naar:
https://leerlingen.driestarcollege.nl/Portaal/Agenda
In overleg met Moodle proberen we de problemen zo snel als mogelijk is op te lossen.


16 maart (3)

Brief d.d. 16 maart (link naar brief)

Informatie over hoe het schoolwerk de komende weken ingevuld zal worden.


16 maart (2)

Tip: Gebruik voor je ‘eigen’ dagopeningen thuis het Bijbelrooster zoals we dat op school hanteren. Klik op het boekje met dagopeningen.


16 maart (1)

Als gevolg van het regeringsbesluit van zondag om alle scholen te sluiten, worden de leerlingen vanaf vandaag niet meer op school verwacht.

Het streven is het onderwijs zoveel mogelijk voortgang te laten vinden. De docenten bereiden zich voor op andere manieren van kennisoverdracht. Woensdagmorgen 18 maart wordt meegedeeld op welke manier dat gedaan zal worden.

Vanaf dat moment wordt van alle leerlingen verwacht dat ze weer met hun schoolwerk bezig zijn.

De leerlingen uit de examenklassen kunnen de komende dagen gebruiken om thuis examens te oefenen voor die vakken waar ze het meest zwak in zijn.
Examensite is via Moodle te bereiken.

Ook het personeel (behalve de directeuren) wordt vanmorgen niet op school verwacht. Zij horen in de loop van de dag via hun sector/locatie of leidinggevende hoe het werk de komende dagen weer opgepakt gaat worden. De school zal wel telefonisch bereikbaar zijn.


14 maart

De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan razendsnel.
Het is niet ondenkbaar dat er de komende dagen van overheidswege beslissingen genomen worden die van invloed zijn op de voortgang van het onderwijs.

Uiteraard beraden wij ons voortdurend op de situatie en proberen we in afhankelijkheid de juiste beslissingen te nemen.
Maandagmorgen om 6.00 uur zal via de website gecommuniceerd worden of de lessen wel of niet doorgaan.


Bericht aan leerlingen d.d. 13 maart jl.

In lijn met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus willen wij jullie verzoeken:

1) de pauze zo veel mogelijk buiten door te brengen. We willen voorkomen dat grote groepen leerlingen zich in de aula of de hal ophouden.
2) zoveel mogelijk boeken alvast mee naar huis te nemen. Mocht de school volgende week worden gesloten dan kun je deze thuis nodig hebben voor onderwijs op afstand.


Brief d.d. 12 maart jl. (3) (Link naar de brief:)

Informatie over de genomen maatregelen ten aanzien van (buitenschoolse) activiteiten en het ziek melden van uw zoon of dochter.


Brief d.d. 12 maart jl.(2) – (Link naar de brief):

Tussentijds bericht over hoe wij de ontwikkelingen volgen.


Brief d.d. 2 maart jl. (1) (Link naar de brief:)

Informatie over de te nemen hygiënemaatregelen.