Vakantierooster 2022-2023


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft over deze vakantiedagen een positief advies gegeven.

VAKANTIEROOSTER 2022-2023
De vakantiedagen voor het volgende schooljaar zijn vastgesteld (D.V.):
herfstvakantiemaandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
dankdagwoensdag 2 november 2022
kerstvakantiemaandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
voorjaarsvakantiemaandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
biddagwoensdag 8 maart 2023
Goede Vrijdagvrijdag 7 april 2023
tweede Paasdagmaandag 10 april 2023
Koningsdag en vrije dag daarnadonderdag 27 en vrijdag 28 april 2023
meivakantiemaandag 1 t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsdag en vrije dag daarnadonderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
tweede Pinksterdagmaandag 29 mei 2023
zomervakantiemaandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Meer nieuws