Stand van zaken nieuwe locatie Krimpen a/d IJssel


Als scholengroep Driestar-Wartburg zijn we inmiddels ruim drie jaar in contact met de gemeente Krimpen aan den IJssel over het vinden van een geschikte locatie voor een nieuwe school in deze gemeente. Deze nieuwe locatie zou onderdak moeten bieden aan de leerlingen van de huidige locaties Driestar Lekkerkerk en Revius (Rotterdam-Zevenkamp). We moeten constateren dat – ondanks de constructieve houding en inspanningen van de gemeente Krimpen aan den IJssel – er nog geen zicht is dat op afzienbare termijn een geschikte locatie gevonden kan worden. Er zijn wel locaties geselecteerd, maar ieder van deze locaties is bij nadere analyse afgevallen vanwege regelgeving of provinciale kaders. Dat betekent dat na drie jaar er feitelijk nog geen enkele vordering kan worden gemeld. Dit heeft ons doen besluiten om af te zien van het plan om een nieuwe school in Krimpen aan den IJssel te starten en onze aandacht op alternatieven te richten. Over die alternatieve kunnen we op dit moment nog niets melden. Wel stellen we – een jaar na het realiseren van de fusie van onze scholen Driestar en Wartburg – vast dat door de fusie er meer ruimte is gekomen om alternatieve oplossingen te overwegen.

Wij zullen de (toekomstige) ouders van onze locaties Driestar Lekkerkerk en Revius op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Meer nieuws