Officiële eerste kennismaking fusie Driestar College en Wartburg College


Op 10 juli jl. is de projectorganisatie rondom de fusie officieel van start gegaan. Tijdens de bijeenkomst was er ruimte voor kennismaking en ontmoeting (op 1,5 meter afstand). Het gezamenlijke belang van de fusie werd nogmaals benadrukt door Drs. G. Bergacker, voorzitter College van Bestuur (CvB), Driestar College: “We zetten ons in voor een toekomstbestendig aanbod van reformatorisch voortgezet onderwijs in de regio.”

Aanleiding
Drs. G. Bergacker, voorzitter College van Bestuur van het Driestar College, gaf aan dat beide locaties de laatste jaren te maken hebben met teruglopende leerlingenaantallen. “Dat betekent dat beide scholen op lange termijn niet meer het hoge kwaliteitsonderwijs kunnen behouden dat we nu bieden. Door de locaties samen te voegen zorgen we er voor dat dit christelijk onderwijs op reformatorische grondslag voor de regio Zuid-Holland-West ook in de toekomst gewaarborgd blijft.”

Meerdere fases
Om zorgvuldigheid en kwaliteit te betrachten is de fusie is opgesplitst in meerdere fases. De eerste fase is nu van start gegaan. In deze eerste fase staat de bestuurlijke fusie en het juridische traject hieromtrent centraal. Onder andere het CvB van het Driestar College en het CvB van het Wartburg College worden samengevoegd tot één juridische entiteit. Naar verwachting is deze bestuurlijke fusie op D.V. 1 april 2021 een feit.

Tijdpad
In de daaropvolgende fases fuseren de beide stafbureaus. De verwachting is dat deze fase D.V. begin 2022 is afgerond. Vervolgens fuseren de locaties Lekkerkerk (Driestar College) en Revius (Wartburg College) tot één nieuw te realiseren locatie. Volgens de beide onderwijsinstellingen is Krimpen aan den IJssel daarvoor de meest voor de hand liggende vestigingsplaats. De heer L.S. van Wezel, lid College van Bestuur, Wartburg College: “De voorbereidingen voor de nieuw te realiseren school zijn inmiddels gestart. Ook al lijkt het nog ver weg, is het belangrijk om de voorbereidingen nu te starten. Dat geeft ook tijd en ruimte voor een zorgvuldig proces, waarin we de belangen van leerlingen, ouders en collega’s zo goed mogelijk kunnen dienen. De nieuw te realiseren school versterkt het aanbod voor reformatorisch onderwijs in het gehele voedingsgebied en wordt echt een gezamenlijk resultaat van Driestart en Warburg.” Naar verwachting functioneert de samenwerkende school vijf jaar na de bestuurlijke fusie effectief.

De komende maanden
Er zal hard worden doorgewerkt door alle betrokkenen om alle voorbereidingen te treffen voor de bestuurlijke fusie. In verschillende werkgroepen wordt gewerkt aan het analyseren van verschillen en overeenkomsten tussen beide instellingen, om vervolgens tot gezamenlijke uitgangspunten en richting voor de toekomst te kunnen komen. Het streven daarbij is om op 1 april 2021 bestuurlijk te kunnen fuseren. Met regelmatige frequentie zullen hierover updates verschijnen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten omtrent het fusietraject en de voorgenomen plannen? Houdt u dan de websites van het Driestar College (www.driestarcollege.nl) en het Wartburg College (www.wartburg.nl) in de gaten. Daarnaast wordt er als de bestuurlijk fusie nadert een gezamenlijke internetpagina aangeboden waarop relevant nieuws en ontwikkelingen zullen worden verzameld.

Ook kunt u met vragen terecht bij mevrouw M. Reyngoudt, fusievragen@wartburg.nl (Wartburg College) of mevrouw M. Larooij, voorgenomenfusie@driestarcollege.nl  (Driestar College).

Meer nieuws