Nieuwe reformatorische school in Krimpen aan den IJssel


De Colleges van Bestuur van het Driestar College en het Wartburg College hebben besloten om de locaties Driestar Lekkerkerk en Revius in Rotterdam-Zevenkamp samen te voegen tot één nieuwe, christelijke school voor voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. Volgens de beide onderwijsinstellingen is Krimpen aan den IJssel daarvoor de meest voor de hand liggende vestigingsplaats.

Drs. G. Bergacker, voorzitter College van Bestuur van het Driestar College,  geeft aan dat beide locaties de laatste jaren te maken hebben met teruglopende leerlingenaantallen. “Dat betekent dat beide scholen op lange termijn niet meer het hoge kwaliteitsonderwijs kunnen behouden dat we nu bieden. Door de locaties samen te voegen zorgen we er voor dat dit christelijk onderwijs op reformatorische grondslag voor de regio Zuid-Holland-West ook in de toekomst behouden blijft.”

Hiervoor is reeds toestemming ontvangen van de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het Regionale Plan Onderwijsvoorzieningen Kerk-IJssel-Drecht. Ook de gemeente Krimpen aan den IJssel staat positief ten opzichte van het plan.

Dr. R. Toes, voorzitter College van Bestuur van het Wartburg College: “Belangrijke vraag voor ons was natuurlijk wel hoe we de samenwerking organisatorisch vorm zouden geven. Na uitvoerige afweging van de verschillende mogelijkheden is er gekozen voor een besturenfusie. Deze optie draagt het meeste bij aan de hoofddoelstelling om het reformatorisch onderwijs in die regio te behouden en te versterken. Door de krachten van onze beide scholen te bundelen, investeren we maximaal in een toekomstbestendig onderwijsaanbod.”

Het voornemen tot besturenfusie is reeds door de beide Raden van Toezicht goedgekeurd en zal de komende tijd verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat de besturenfusie binnen nu en drie jaar een feit zal zijn. Het zal nog tenminste vijf jaar duren voordat de nieuwe school gerealiseerd zal zijn.

Bergacker: “We zijn heel dankbaar voor deze ontwikkelingen. Samen gaan we de komende jaren aan de slag met de realisatie van een nieuwe, moderne school waar leerlingen het hoge kwaliteitsonderwijs krijgen dat ze van ons gewend zijn en waar onze identiteit ook op de lange termijn gewaarborgd is.”

Gouda/Rotterdam, 15 januari 2020

Meer nieuws