In memoriam Gert Koster


Overlijden Gert Koster

06-11-2006 – 23-07-2022

‘Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’ (Psalm 23:4)

23 juli jl. vernamen we het verdrietige bericht dat Gert Koster, leerling van klas 5v.mr4vto, na een langdurige ziekte is overleden. Gert heeft zijn ziekte met geduld en opgewektheid gedragen. Hij was een voorbeeld voor ons hoe hij zijn leven in vertrouwen in de handen van de Heere mocht leggen. Wetend dat er een heerlijke toekomst voor hem aanstaande was. Dat is nu werkelijkheid voor hem geworden.

We wensen de ouders van Gert, zijn broer Daan die naar klas 3v1t gaat en verdere familie toe dat ze troost zullen vinden in het Woord van God.

Meer nieuws