Excuus


Excuus

Mijn column van 11 september jl. heeft veel onrust veroorzaakt in de lhbti-gemeenschap. Dat spijt mij zeer. Vorige week vrijdag en zaterdag heb ik, zowel op de website van onze school als in het Reformatorisch Dagblad een excuus uitgesproken, gericht aan allen bij wie mijn woorden beledigend en respectloos overgekomen zijn. Dat geldt uiteraard in het bijzonder de lhbti-gemeenschap. Dat geldt met name ook de zin waarin gesproken wordt over ‘een tot vrouw verbouwde man op een damestoilet’. Het spijt me bijzonder dat ik deze woorden gebruikt heb. Ze zijn denigrerend en respectloos.  Ik neem ze dan ook graag terug. Ik realiseer me dat juist deze woorden hard binnengekomen zijn bij personen die worstelen met genderdysforie. Genderdysforie is bepaald geen kleinigheid of modegril. Het heeft vergaande consequenties voor je welbevinden als je jezelf niet thuis voelt in je lichaam. Als dat het geval is, fungeren mijn woorden als zout in een wond. Dat had niet mogen gebeuren.

Respect voor ieder mens, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid, is voor mij een aangelegen punt. Dat spreek ik graag nadrukkelijk uit. Respect voor alle medemensen is immers onlosmakelijk verbonden met het christelijk geloof. Dat heb ik overigens aan het begin van mijn column ook verwoord. Daarom voel ik verdriet dat juist die overtuiging blijkbaar niet voelbaar was achter mijn woorden. Daarom betreur ik het dat mijn column wellicht het effect heeft dat jongeren zich niet veilig voelen op de school die ik mag dienen. Of, nog erger, dat door mijn woorden de suggestie gewekt kan worden dat zij niet welkom zijn bij Jezus Christus.

Graag wil ik mij blijvend inzetten voor de sociale veiligheid op mijn school, voor alle leerlingen en voor alle personeelsleden.  

W. de Kloe

Meer nieuws