Dinsdag 9 en woensdag 10 februari a.s. online lessen


In de brief van vrijdag hebben we aangegeven dat we als schoolleiding een besluit zouden nemen over hoe we de komende dagen het onderwijs zouden geven: fysiek of online.

We hebben besloten om dinsdag en woensdag a.s. alle lessen online te geven volgens het rooster. Dit geldt voor alle leerlingen. Dit besluit is genomen op basis van de winterse omstandigheden en de nog niet altijd optimale omstandigheden op wegen en fietspaden. 

Woensdag nemen we een besluit over de dagen tot aan de voorjaarsvakantie. 

Succes met het volgen van de online lessen. 

De profielwerkstukpresentaties Z├Ęta worden verschoven naar donderdag op hetzelfde tijdstip als dinsdag. Mochten de presentaties donderdag vanwege een continuering van de online lessen ook niet door kunnen gaan, dan informeren wij jullie woensdag hierover.

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding

Meer nieuws