Benoeming beoogd directeur locatie Krimpen


Donderdag 3 juni 2021 is op Driestar Lekkerkerk en Wartburglocatie Revius bekend gemaakt dat het College van Bestuur de heer W.J. Jelier uit Ridderkerk heeft benoemd tot beoogd directeur van de toekomstige locatie Krimpen aan den IJssel. De heer Jelier vervult in de aanloopperiode naar de samenvoeging van Revius en Driestar Lekkerkerk op een nieuwe locatie in Krimpen aan den IJssel nadrukkelijk de rol van ‘kwartiermaker’. Daarbij hoort ook het vervullen van de rol van projectleider van de projectgroep die de integratie voorbereidt, begeleidt en verantwoordelijk is voor de implementatie.

De heer Jelier is op dit moment directeur van het Driestar College Lekkerkerk.
Het College van Bestuur is dankbaar dat nu al tot benoeming van een beoogd directeur voor de toekomstige locatie Krimpen aan den IJssel kon worden overgegaan om de samenvoeging van de beide scholen voor te bereiden. 
We spreken de wens uit dat de heer Jelier onder Gods zegen de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe locatie kan uitoefenen.
Met vriendelijke groet,
het College van Bestuur,
R. Toes, W. de Kloe, L.S. van Wezel

Meer nieuws