Medezeggenschapsraad

Het Driestar College heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR).

Het Driestar College heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR) die proactief meedenkt, adviseert en bij bepaalde voorstellen ook instemmingsbevoegdheid heeft. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een zogenaamd MR-reglement.

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen: personeel, ouders en leerlingen. De personeelsgeleding bestaat uit vertegenwoordigers van alle afdelingen van de school. Het dagelijks bestuur van de medezeggenschapsraad is Peter Goedegebure (voorzitter), Arie Jan Meijer (secretaris) en Marco van der Spek (algemeen-adjunct); allen afkomstig uit de personeelsgeleding.

Een overzicht van de drie geledingen:

  • Personeel: P. Goedegebure (Zèta), A.J. Meijer (Zèta), J.D. Bals (Zèta), D. Hoogendoorn (Gamma), T. Izelaar (Alfa/Delta), M.C. van der Spek (Lekkerkerk), A.A. van Rumpt-Donker, A. van Schothorst (Bèta).
  • Ouders: mw. A. Biemond – Bakelaar, dhr. P. Dekker, dhr. B.W. Drost, mw. C. van Toor – van Essen.
  • Leerlingen: Liza Aalbers, Aletta van Veldhuizen, Teun Eijkelboom, Ella van de Meeberg.

Een aantal MR-leden participeert in één van de drie commissies die de raad heeft.

  • Commissie Financiën:
  • Commissie Onderwijs:
  • Commissie Personeel: 

De medezeggenschapsraad vergadert dit cursusjaar zeven keer:
Vergaderdata: 7 en 22 september, 13 oktober, 11 november, 9 december, 1 februari, 8 maart, 12 april, 25 mei, 6 juli

U kunt de medezeggenschapsraad bereiken door één van de MR-leden persoonlijk te benaderen of een mail te sturen naar mr@driestarcollege.nl.