Medezeggenschapsraad

Het Driestar College heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR).

Deze raad denkt proactief mee, adviseert en heeft bij sommige voorstellen instemmingsbevoegdheid. De MR vergadert ongeveer zeven keer per cursusjaar en bestaat uit drie groepen: personeel, ouders en leerlingen. Je leest meer over de MR in de schoolgids.

De MR is bereikbaar via mr@driestarcollege.nl.

Vergaderdata:

  • volgen zo spoedig mogelijk