Zorg en begeleiding

Op het Driestar College kun je altijd bij je mentor terecht. De mentor begeleidt je tijdens mentorlessen en -gesprekken. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders.


Kiezen!

De periode op de middelbare school is belangrijk voor de toekomst. Je moet veel keuzes maken. Dat is soms best lastig. Daarom doen we er alles aan om je te helpen. In de onderbouw moet je beslissing nemen over je sector of profiel. In de bovenbouw moet je nadenken over een vervolgopleiding of beroep. Je mentor begeleidt je hierbij. Wanneer je het lastig vindt, of als je wilt weten wat de gevolgen zijn van een bepaalde keuze, kun je met de decaan overleggen.

Begeleiding

Loop je tegen een probleem aan en heb je extra steun nodig op een bepaald gebied? We vinden het heel belangrijk dat je je op een goede manier ontwikkelt en alle steun krijgt die je nodig hebt. Je kunt daarom verschillende soorten begeleiding krijgen. Kijk voor meer informatie in onze schoolgids

Op school zijn de Interne Begeleiders (IB-ers) gespecialiseerd in de ondersteuning van leerlingen. Ook geven zij docenten advies op dit gebied. Als het nodig is, kun je (eventueel samen met je ouders) altijd met een IB-er praten.

Voor informatie over de leerlingenzorg en -begeleiding kun je contact opnemen met mw. F. de Boer, bof@driestarcollege.nl, 0180-446997.

Reformatorisch Samenwerkingsverband VO (Ref. SVO)
RefSVO helpt scholen om elke reformatorische jongere een passende onderwijsplek te bieden.
In deze folder informeren wij u wat het RefSVO doet voor onze school en de leerlingen.