Lekkerkerk | 20 uur |

Wij zijn op zoek naar een onderwijsassistent Engels voor onze locatie Lekkerkerk, een schaal-7 functie.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met de heer W.J. Jelier, directeur Lekkerkerk. Je kunt de heer Jelier bereiken via telefoonnummer 0180-446999.

Spreek je dit aan?
Solliciteer uiterlijk  D.V. maandag 15 augustus 2022 je brief aan het Driestar College, t.a.v. College van Bestuur, Postbus 148, 2800 AC in Gouda. Je kan je sollicitatiebrief ook mailen naar lar@driestarcollege.nl.

Solliciteer nu

Wij verwachten van sollicitanten dat zij (doop)lid zijn van één van de volgende kerken: Herv. Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit het beleidsplan blijkt dat zij zich gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), HHK, CGK, Ger.Gem (in Ned.) en de Oud. Ger. Gem.