Lekkerkerk | 15 uur | havo vwo onderbouw en vmbo

Met ingang van D.V. cursusjaar 2021-2022 zoeken wij een docent natuurkunde.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met de heer W.J. Jelier, locatiedirecteur Lekkerkerk. Je kunt de heer Jelier bereiken via telefoonnummer 0180-446999.

Spreek je dit aan?
Solliciteer uiterlijk D.V. 11 september en richt je brief aan het Driestar College, t.a.v. College van Bestuur, Postbus 148, 2800 AC in Gouda. Je kan je sollicitatiebrief ook mailen naar lar@driestarcollege.nl .

Solliciteer nu

Wij verwachten van sollicitanten dat zij (doop)lid zijn van één van de volgende kerken: Herv. Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit het beleidsplan blijkt dat zij zich gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), HHK, CGK, Ger.Gem (in Ned.) en de Oud. Ger. Gem.