Ken jij de Bijbel?

Bij ons op school is godsdienst een belangrijk vak.


Dan moet je je melden bij de verzuimcoördinator. En als je geen goede reden hebt, dan volgen er maatregelen… Bedenk de meest originele reden waarom je vandaag te laat bent! En kijk of je misschien toch gewoon naar de klas ma

Wie gingen er met Noach in de ark?

a. Sem, Cham en Lamech

b. Cham, Jafeth en Abel

c. Jafeth, Cham en Sem

Je kunt het goede antwoord vinden in Genesis 6:10 en Genesis 7:1.