• Vakanties en vrije dagen 2019-2020 voor de leerlingen

  6 september 2019 (lesvrij)
  21 t/m 25 oktober 2019 (herfstvakantie)
  23 december 2019 t/m 3 januari 2020 (kerstvakantie)
  21 t/m 28 vakantie 2020 (voorjaarsvakantie)
  10 t/m 13 april 2020 (Pasen)
  27 april t/m 5 mei 2020 (meivakantie)
  21 en 22 mei 2020 (Hemelvaart)
  1 juni 2020 (Pinksteren)
  20 juli t/m 28 augustus 2020 (zomervakantie)

  Dankdag: 6 november 2019
  Biddag: 11 maart 2020

 • Roostervrije dagen

  Naast de in het bovenstaande rooster opgenomen vrije en vakantiedagen, hebben de leerlingen in de loop van het jaar ook een aantal roostervrije (mid-)dagen. Deze data worden vermeld op de jaarkaart.

 • Luxe verzuim

  Met luxe verzuim bedoelen we dat leerlingen met hun ouders op vakantie gaan buiten de daarvoor vastgestelde perioden. Hieraan kan geen medewerking verleend worden. Voor de regels bij luxe verzuim zie ‘dagelijkse onderwijspraktijk’. Voor meer informatie verwijzen wij u naar site van de Inspectie voor het onderwijs.

 • Jaarkalender