Politiek debat als afsluiter voor leerlingen van vwo-3


Dit jaar voor havo en vwo 3 geen bezoek aan de Tweede Kamer i.v.m corona. Politiek stond wel op het programma, maar dat is wel een beetje saaier met alleen online lessen. Dus toen de docent vroeg wat de klas nog wilde doen, stelde zij voor om op school een Tweede Kamer debat te doen. 1 juli was voorbij dus alle 32 leerlingen van AH3A togen op hun laatste toetsdag 2 uur eerder naar school om met elkaar te debatteren. Het was een serieuze zaak. Dus spreken via de voorzitter, moties vooraf inleveren enz. Voorstellen:
– 1.5 meter moet voor iedereen afgeschaft worden
– Alle docenten VO moeten 2500 euro bonus krijgen voor de extra inspanningen tijdens de corona periode.
Gelukkig voor het kabinet Van Kesteren werden de voorstellen allebei weggestemd. Wel nam de kamer een motie aan dat alle leerlingen 250 euro moeten krijgen voor hun extra inspanningen deze periode. Helaas, kabinet van Kesteren legde ook deze motie naast zich neer en ging over tot de orde van de dag.
Een ontzettend leuke live afsluiting van 3 jaren Leiden.

Meer nieuws