Onderzoek naar havo-top op Driestar College


Het Driestar College heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een havo-top te starten in Leiden.

Helaas is het op dit moment onvoldoende duidelijk of een havo-top in Leiden voor het geheel van de school niet een negatief effect zal hebben. Tijdens interne besprekingen zijn vragen gerezen, die eerst beantwoord moeten worden, alvorens definitief een knoop doorgehakt kan worden. Die vragen betreffen niet alleen de financiƫle gevolgen van een positief besluit, maar ook de visie van waaruit het onderwijs gegeven zal worden en de gevolgen voor het busvervoer voor die leerlingen die ook in de toekomst naar Gouda moeten om hun opleiding af te maken: de vwo-ers (klas 6), de PrO-leerlingen en de leerlingen (klas 3 en 4) van de basisberoepsgerichte- en kader-beroepsgerichte leerweg in het vmbo. Die vragen nemen we serieus. Het beantwoorden ervan vergt zorgvuldigheid en tijd.

We streven ernaar om die vragen voor het einde van het kalenderjaar 2019 te beantwoorden. Daarna zullen we een definitief besluit nemen. Als positief besloten wordt over de havo-top, zal het eerste leerjaar havo-4 van start gaan in augustus 2021, D.V. De huidige tweedeklassers zijn dus de eerste leerlingen die kunnen profiteren van een dergelijk besluit.

Rond de jaarwisseling zullen wij u nader informeren over het wel of niet starten van de havo-top, al dan niet in combinatie met het tweefasen vwo.

Meer nieuws