Ken jij de Bijbel?

Bij ons op school is godsdienst een belangrijk vak.


Wie gingen er met Noach in de ark?

a. Sem, Cham en Lamech

b. Cham, Jafeth en Abel

c. Jafeth, Cham en Sem

Je kunt het goede antwoord vinden in Genesis 6:10 en Genesis 7:1.