Driestar College Leiden biedt ook bovenbouw havo en tweefasen-vwo


Vanaf komend schooljaar biedt Driestar College ook havo-bovenbouw aan op de locatie Leiden. Daardoor kunnen havoleerlingen hun opleiding in Leiden afronden en is een overstap naar Gouda niet meer nodig. In 2023 introduceert de Leidse christelijke middelbare school op reformatorische grondslag het tweefasen-vwo.
Dhr. G. Snoep, locatiedirecteur Leiden: “We verwachten dat hierdoor meer havo- en vwo-leerlingen kiezen voor Driestar College Leiden. Havisten hoeven nu niet meer naar Gouda, maar kunnen op ‘hun eigen school’ de opleiding afmaken. Ook vwo-ers kunnen langer in Leiden blijven. Dat is een groot voordeel.” In het komende schooljaar, 2021-2022 kunnen leerlingen havo-4 in Leiden volgen. Het jaar daarna biedt de school ook havo-5 aan.

Ook vwo-leerlingen kunnen langer in Leiden blijven, door de introductie van het tweefasen-vwo in het schooljaar 2023-2024. Aan het einde van jaar 5 halen ze hun havodiploma, maar met de opgedane kennis kunnen ze hun opleiding moeiteloos vervolgen in vwo-6. Dit vwo-examenjaar biedt Driestar College in Gouda aan. Tweefasen-vwo is ook heel geschikt voor havisten die extra uitdaging aankunnen.

Voor vwo-ers is het fijn dat ze vijf jaar lang in Leiden naar school kunnen en pas daarna naar Gouda gaan. Tweefasen-vwo is ook heel geschikt voor leerlingen die het lastig vinden om te kiezen tussen havo en vwo. Zij hoeven pas in de vijfde klas te kiezen of ze willen doorgaan voor vwo 6 of liever meteen starten met hun vervolgopleiding.

Meer nieuws