Jaaropening

22 augustus 2022

22 augustus 2022 is de jaaropening van cursusjaar 2022-2023 van het Driestar College, aanvang 19.45 uur, in de diverse kerken.

Plaatsen van samenkomst

Bodegraven Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Dronensingel 2 / Programma openingsbijeenkomst / volg de dienst via de livestream

Gouda Hervormde Kerk (Pauluskerk), Van Hogendorpplein 2 (leerlingen en ouders met achternaam beginnend met de letter a t/m g uit de regio Gouda) /
Programma openingsbijeenkomst / volg de dienst via de livestream

Gouda Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b (leerlingen en ouders met achternaam beginnend met de letter h t/m z uit de regio Gouda) /
Programma openingsbijeenkomst / volg de dienst via de livestream

Lekkerkerk Hervormd  Centrum ’t Venster, Jan Ligthartstraat  68 / Programma openingsbijeenkomst / volg de dienst via de livestream

Lisse Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Tulpenstraat 35, Lisse / Programma openingsbijeenkomst / volg de dienst via de livestream

Moerkapelle Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Kerkstraat 14 / Programma openingsbijeenkomst / volg de dienst via de livestream

Nieuw Lekkerland Kerkgebouw Rehoboth, Planetenlaan 30 / Programma openingsbijeenkomst / volg de dienst via de livestream

Schoonhoven Hervormde Kerk, Haven 84 / Programma openingsbijeenkomst / volg de dienst via de livestream

Woerden Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Oudelandseweg 50 (leerlingen en ouders uit Driebruggen en Waarder worden verwacht in Bodegraven) / Programma openingsbijeenkomst /
volg de dienst via de livestream

Collecte

Tijdens deze avond collecteren we niet in de kerk. We stellen het op prijs als u uw gift, bestemd voor de studiekas van het Driestar College, digitaal naar ons overmaakt op bankrekeningnummer NL07 RABO 0322 401836 t.n.v. Driestar College. U kunt uw gift ook overmaken door de QR-code te gebruiken. (NB: zie voor QR-code de bijlage). Op de studiekas kan een beroep gedaan worden wanneer vervoers- en studiekosten een te hoge belasting vormen.