Identiteit

Het Driestar College is een christelijke school voor voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. We laten ons leiden door de Bijbel, het Woord van God.

Daarnaast zien we de Drie Formulieren van Enigheid als samenvattingen van de kern van de Bijbel. Hiermee bedoelen we de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Bijbelse houding

In de praktijk zal dat zichtbaar zijn in de houding tegenover elkaar. We gaan respectvol met elkaar om en we erkennen gezagsverhoudingen in de school. Op het Driestar College heerst een fijne sfeer. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig en uitgedaagd voelen.

Kern

Voor ons is de Bijbel de bron en de norm van ons onderwijs en onze opvoeding. Het doorgeven van Gods Woord en het overdragen van cultuur is de kern van ons onderwijs. Daarom krijgen de leerlingen kennis van de Bijbel, de kerkgeschiedenis en de algemene en christelijke cultuurgeschiedenis. Op school is de identiteit vooral zichtbaar in het houden van dag- en weekopeningen.

Gezin en kerk

De leerlingen van het Driestar College komen meestal uit reformatorische gezinnen. Deze gezinnen behoren bij verschillende kerkverbanden. De school trekt graag samen op met de gezinnen en kerkgenootschappen.

We willen daarom graag dat ouders / verzorgers van leerlingen behoren tot één van de volgende reformatorische kerkgenootschappen:

  • Gereformeerde Gemeenten
  • Hervormde Gemeenten binnen de PKN (die zich gebonden weten aan de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid)
  • Christelijke Gereformeerde Kerken
  • Hersteld Hervormde Kerk
  • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
  • Oud Gereformeerde Gemeenten

Als je je aanmeldt, vragen we je om de grondslag van de school te ondertekenen.