Zorg en begeleiding

Op het Driestar College kun je altijd bij je mentor terecht. De mentor begeleidt je tijdens mentorlessen en -gesprekken. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders.


Op het Driestar College kun je altijd bij je mentor terecht. De mentor begeleidt je tijdens mentorlessen en -gesprekken. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders.

Begeleiding

Loop je tegen een probleem aan en heb je extra steun nodig op een bepaald gebied? We vinden het heel belangrijk dat je je op een goede manier ontwikkelt en alle steun krijgt die je nodig hebt. Je kunt daarom verschillende soorten begeleiding krijgen.

Op school zijn meerdere vormen van ondersteuning mogelijk. Te denken valt onder andere aan begeleiding van

 • decaan
 • Interne Begeleider
 • Orthopedagoog
 • Remedial Teacher
 • School Maatschappelijk Werker
 • Vertrouwenspersoon
  Kijk voor meer informatie in onze schoolgids.

Voor informatie over de leerlingenzorg en -begeleiding kun je contact opnemen met de zorgcoördinator:

 • vmbo-basis/kader/lwoo: dhr. J. Eigenraam, eig@driestarcollege.nl
 • vmbo-gt: dhr. N.O. van Steensel, ssl@driestarcollege.nl
 • havo & vwo onderbouw: dhr. A.C. Kok, kok@driestarcollege.nl
 • havo & vwo bovenbouw: dhr. W.G. Teeuw, tew@driestarcollege.nl