Zorg en begeleiding

Op het Driestar College kun je altijd bij je mentor terecht. De mentor begeleidt je tijdens mentorlessen en -gesprekken. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders.


Op het Driestar College kun je altijd bij je mentor terecht. De mentor begeleidt je tijdens mentorlessen en -gesprekken. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders.

Begeleiding

Loop je tegen een probleem aan en heb je extra steun nodig op een bepaald gebied? We vinden het heel belangrijk dat je je op een goede manier ontwikkelt en alle steun krijgt die je nodig hebt. Je kunt daarom verschillende soorten begeleiding krijgen.

Op school zijn meerdere vormen van ondersteuning mogelijk. Te denken valt onder andere aan begeleiding van

 • decaan
 • Interne Begeleider
 • Orthopedagoog
 • Remedial Teacher
 • School Maatschappelijk Werker
 • Vertrouwenspersoon
  Kijk voor meer informatie in onze schoolgids.

Voor informatie over de leerlingenzorg en -begeleiding kun je contact opnemen met de zorgcoördinator:

 • vmbo-basis/kader: dhr. A.J. Zuurmond, zuu@driestarcollege.nl
 • vmbo-gt: E. den Butter-van Belle, btb@driestarcollege.nl
 • havo & vwo onderbouw: dhr. A.C. Kok, kok@driestarcollege.nl
 • havo & vwo bovenbouw: dhr. W.G. Teeuw, tew@driestarcollege.nl

Trajectgroep
Als je (nog) niet het gewone onderwijs kan volgen, dan kunnen je ouders je aanmelden voor de trajectgroep. De trajectgroep heeft een apart gebouw: Delta. Het is klein en overzichtelijk. Het is een veilige plek met weinig prikkels. De trajectgroep bestaat uit groepen van maximaal 12 leerlingen. In een groep zitten leerlingen met verschillende niveaus en leerjaren (vmbo, havo en vwo). Iedere groep heeft maximaal drie docenten en een onderwijsassistent. Eén van deze docenten is de mentor van de groep. De mentor heeft regelmatig contact met jouw ouder(s)/verzorger(s).Regelmatig bekijkt het trajectteam of je voldoende doelen hebt behaald en of je een vak in de reguliere afdeling kan gaan volgen. Gaat het goed tijdens deze les in de reguliere afdeling, dan krijg je een extra vak in deze klas. Uiteindelijk ga je helemaal over van de trajectgroep naar de reguliere afdeling. Meer informatie over de trajectgroep vind je hier onder ‘extra ondersteuning’.

Reformatorisch Samenwerkingsverband VO (Ref. SVO)
RefSVO helpt scholen om elke reformatorische jongere een passende onderwijsplek te bieden
In deze folder informeren wij u wat het RefSVO doet voor onze school en de leerlingen.