vwo+ testdag


Vandaag, 14 april, werden toekomstige leerlingen, die zich hadden aangemeld voor vwo+, getest op hun geschiktheid. De test is gericht op intelligentie, geheugen, kennis en motivatie en is lang en moeilijk. Aan alle taken is een tijdlimiet verbonden. De leerlingen kunnen zich niet op deze test voorbereiden en deze is dus spannend voor de toekomstige brugklassers. Er werd inspannend gewerkt onder begeleiding van de coördinator vwo+, dhr. Smaling.

Meer nieuws