Gouda | fulltime | vmbo lwoo

Met ingang van heden zoeken wij een technisch onderwijsassistent lwoo, volledig dienstverband in vmbo-bk, locatie Gouda.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met de heer L. van der Ham, sectordirecteur vmbo bk & PrO. Je kunt de heer Van der Ham bereiken via telefoonnummer 0182 – 691691.

Spreek je dit aan?
Solliciteer  en richt je brief voor D.V. 31 oktober a.s. aan het Driestar College, t.a.v. de heer drs. G. Bergacker (voorzitter College van Bestuur), Postbus 148, 2800 AC in Gouda. Je kan je sollicitatiebrief ook mailen naar post@driestarcollege.nl.

Solliciteer nu

Wij verwachten van sollicitanten dat zij (doop)lid zijn van één van de volgende kerken: Herv. Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit het beleidsplan blijkt dat zij zich gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), HHK, CGK, Ger.Gem (in Ned.) en de Oud. Ger. Gem.