Gouda | havo & vwo bovenbouw | 24 uur | deels vervanging

Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken wij voor een docent wiskunde voor de afdeling havo & vwo bovenbouw.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met de heer J. Möhlmann, sectordirecteur havo & vwo bovenbouw. Je kunt de heer Möhlmann bereiken via telefoonnummer 0182 – 691691.

Spreek je dit aan?
Solliciteer en richt je brief uiterlijk D.V. 17 april 2021 aan het Driestar College, t.a.v. voorzitter College van Bestuur, Postbus 148, 2800 AC in Gouda. Je kan je sollicitatiebrief ook mailen naar post@driestarcollege.nl.

Solliciteer nu

Wij verwachten van sollicitanten dat zij (doop)lid zijn van één van de volgende kerken: Herv. Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit het beleidsplan blijkt dat zij zich gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), HHK, CGK, Ger.Gem (in Ned.) en de Oud. Ger. Gem.