Gouda | 14 uur | havo & vwo onderbouw

Met ingang van D.V. cursusjaar 2020-2021 zoeken wij een docent scheikunde, 14 uur in havo & vwo onderbouw, locatie Gouda.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met de heer L.G.M. Verdouw, sectordirecteur havo & vwo onderbouw. Je kunt de heer Verdouw bereiken via telefoonnummer 0182 – 691691.

Spreek je dit aan?
Solliciteer en richt je brief aan het Driestar College, t.a.v. de heer drs. G. Bergacker (voorzitter College van Bestuur), Postbus 148, 2800 AC in Gouda. Je kan je sollicitatiebrief ook mailen naar post@driestarcollege.nl.

Solliciteer nu

Wij verwachten van sollicitanten dat zij (doop)lid zijn van één van de volgende kerken: Herv. Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit het beleidsplan blijkt dat zij zich gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), HHK, CGK, Ger.Gem (in Ned.) en de Oud. Ger. Gem.