Gouda | fulltime | havo & vwo onderbouw

Wij zijn op zoek naar een fulltime docent natuurkunde voor de afdeling havo & vwo onderbouw.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met de heer J. Möhlmann, directeur Gouda havo & vwo. Je kunt de heer Möhlmann bereiken via mom@driestarcollege.nl.

Spreek je dit aan?
Solliciteer en richt je brief aan het Driestar College, t.a.v. College van Bestuur, postbus 148, 2800 AC in Gouda. Je kan je sollicitatiebrief ook mailen naar lar@driestarcollege.nl.

Solliciteer nu

Wij verwachten van sollicitanten dat zij (doop)lid zijn van één van de volgende kerken: Herv. Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit het beleidsplan blijkt dat zij zich gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), HHK, CGK, Ger.Gem (in Ned.) en de Oud. Ger. Gem.