Gouda | 12 uur | vervanging havo vwo bovenbouw

Wij zijn op zoek naar een docent Culturele en Kunstzinnige Vorming voor de locatie Gouda havo vwo bovenbouw voor 12 lessen per week.

Het betreft een tijdelijke vacature i.v.m. vervanging. Ingang z.s.m.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met de heer Jan van Beest, adjunct-directeur Gouda havo bovenbouw. Je kunt de heer Van Beest bereiken via e-mail bee@driestarcollege.nl.

Spreek je dit aan?
Solliciteer en richt je brief uiterlijk 10 december aan het Driestar College, t.a.v. College van Bestuur, via het bestuurssecretariaat, e-mail lar@driestarcollege.nl.

 

Solliciteer nu

Wij verwachten van sollicitanten dat zij (doop)lid zijn van één van de volgende kerken: Herv. Gemeenten binnen de PKN (waarvan uit het beleidsplan blijkt dat zij zich gebonden weten aan de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid), HHK, CGK, Ger.Gem (in Ned.) en de Oud. Ger. Gem.