• Roostervrije dagen

  Naast de in het hieronder vermelde vakantierooster, hebben de leerlingen in de loop van het jaar ook een aantal roostervrije (mid-)dagen. Deze data worden vermeld op de jaarkaart.

 • Luxe verzuim

  Met luxe verzuim bedoelen we dat leerlingen met hun ouders op vakantie gaan buiten de daarvoor vastgestelde perioden. Hieraan kan geen medewerking verleend worden. Voor de regels bij luxe verzuim zie ‘dagelijkse onderwijspraktijk’. Voor meer informatie verwijzen wij u naar site van de Inspectie voor het onderwijs.

 • Jaarkalender

  Bekijk hier de jaarkalenders:
  Vmbo en Pro
  Havo en Lyceum
  Vmbo gt

   

 • Vakanties D.V. cursusjaar 2021-2022

  Schoolvakanties D.V. cursusjaar 2021-2022 volgens richtlijn van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (Aan deze data kunnen geen rechten worden ontleend.)

  Herfstvakantie  16 t/m 23 oktober 2021
  Kerstvakantie  25 december t/m 8 januari 2022
  Voorjaarsvakantie  26 februari t/m 5 maart 2022
  Goede Vrijdag en Pasen  15 t/m 18 april 2022
  Koningsdag  27 t/m 29 april 2022
  Meivakantie  30 april t/m 7 mei 2022
  Hemelvaart  26 + 27 mei 2022
  Pinksteren 5 + 6 juni 2022
  Zomervakantie  9 juli t/m 20 augustus 2022