• Roostervrije dagen

  Naast de in het hieronder vermelde vakantierooster, hebben de leerlingen in de loop van het jaar ook een aantal roostervrije (mid-)dagen. Deze data worden vermeld op de jaarkaart.

 • Luxe verzuim

  Met luxe verzuim bedoelen we dat leerlingen met hun ouders op vakantie gaan buiten de daarvoor vastgestelde perioden. Hieraan kan geen medewerking verleend worden. Voor de regels bij luxe verzuim zie ‘dagelijkse onderwijspraktijk’. Voor meer informatie verwijzen wij u naar site van de Inspectie voor het onderwijs.

 • Jaarkalender

  Bekijk hier de jaarkalenders:
  Vmbo en Pro
  Havo en Lyceum
  Vmbo gt

   

 • Vakanties D.V. cursusjaar 2022-2023

  Schoolvakanties D.V. cursusjaar 2022-2023 

  Herfstvakantie  maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
  Dankdag  woensdag 2 november 2022
  Kerstvakantie  maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
  Voorjaarsvakantie  maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
  Biddag  woensdag 8 maart 2023
  Goede Vrijdag  vrijdag 7 april 2023
  Tweede Paasdag  maandag 10 april 2023
  Meivakantie  donderdag 27 april t/m vrijdag 5 mei 2023
  Hemelvaartsdag  donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
  Tweede Pinksterdag  maandag 29 mei 2023
  Zomervakantie  maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023