• Vakanties en vrije dagen 2019-2020 voor de leerlingen

  6 september 2019 (lesvrij)
  21 t/m 25 oktober 2019 (herfstvakantie)
  23 december 2019 t/m 3 januari 2020 (kerstvakantie)
  21 t/m 28 februari 2020 (voorjaarsvakantie)
  10 t/m 13 april 2020 (Pasen)
  27 april t/m 5 mei 2020 (meivakantie)
  21 en 22 mei 2020 (Hemelvaart)
  1 juni 2020 (Pinksteren)
  18 juli t/m 30 augustus 2020 (zomervakantie)

  Dankdag: 6 november 2019
  Biddag: 11 maart 2020

 • Roostervrije dagen

  Naast de in het bovenstaande rooster opgenomen vrije en vakantiedagen, hebben de leerlingen in de loop van het jaar ook een aantal roostervrije (mid-)dagen. Deze data worden vermeld op de jaarkaart.

 • Luxe verzuim

  Met luxe verzuim bedoelen we dat leerlingen met hun ouders op vakantie gaan buiten de daarvoor vastgestelde perioden. Hieraan kan geen medewerking verleend worden. Voor de regels bij luxe verzuim zie ‘dagelijkse onderwijspraktijk’. Voor meer informatie verwijzen wij u naar site van de Inspectie voor het onderwijs.

 • Jaarkalender

  Bekijk hier de jaarkalenders:
  Vmbo en Pro
  Havo en Lyceum
  Vmbo gt

   

 • Vakanties D.V. cursusjaar 2020-2021

  Schoolvakanties D.V. cursusjaar 2020-2021 volgens richtlijn van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (Aan deze data kunnen geen rechten worden ontleend.)

  maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober – Herfstvakantie
  maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021 – Kerstvakantie
  maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari – Voorjaarsvakantie
  maandag 26 en dinsdag 27 april vrij.
  maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei – Meivakantie
  donderdag 13 en vrijdag 14 mei – Hemelvaartsdag
  maandag 24 mei – Pinksteren
  maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus – Zomervakantie

  Dankdag voor gewas en arbeid: 4 november 2020
  Biddag voor gewas en arbeid: 10 maart 2021