Naar PRO


Vind je het moeilijk om te leren? Dan is PrO (Praktijkonderwijs) misschien wat voor jou. In het PrO ben je veel met je handen bezig. Je krijgt vakken als tuinieren, techniek en huishoudkunde. Ook doe je ervaring op in een lokaal met een winkelhoek, een magazijnhoek, een administratiehoek en een planten- en dierenhoek.

Aan de slag

Je leert hoe je later met mensen omgaat in het werk en hoe je zelfstandig in het leven kan staan. En we weten hoe jij het beste leert, door het te doen! Dus je gaat veel stagelopen! In het laatste jaar gaan we met je op zoek naar werk. Op dat moment ben je van school en werk je echt in een bedrijf.

Na het derde en vierde leerjaar kijken we of je misschien naar de Entreeopleiding kunt. Als dat lukt, ga je met een diploma van school.

In klas 3 en 4 ga je aan de slag met dat wat je echt leuk vindt en wat bij je past. Daarom kies je een sector. De theorie bestaat voor een deel uit algemene vakken, en voor een deel uit vakken die bij je gekozen sector passen. Natuurlijk breng je al die kennis in de praktijk tijdens de praktijklessen. Je bereidt je hiermee voor op het mbo of je toekomstige beroep. Je mentor en decaan helpen je hierbij!

Fijne schooltijd

Het PrO heeft een eigen plekje in het gebouw Gamma met een eigen schoolplein met een mooi uitzicht! We willen dat jij een fijne schooltijd hebt op het Driestar College!

Meer informatie

Wil je meer weten over het Praktijkonderwijs? Neem dan contact op met de heer L. van der Ham, directeur (ham@driestarcollege.nl) of mevrouw C. Bij de Vaate-Bestman, afdelingsleider PrO (bdb@driestarcollege.nl). Je kunt ook kijken in de online schoolgids.

Naar PRO