Naar het VWO


Ben je nieuwsgierig en leergierig? Dan is het zesjarige vwo (atheneum) wat voor jou! Op het vwo bereiden we je voor op wetenschappelijk onderwijs op universitair niveau.

We dagen je uit om je talenten te gebruiken en we stimuleren je om zelf oplossingen te vinden. Je vindt het leuk en boeiend om zelf nieuwe dingen te ontdekken.

In de onderbouw maak je kennis met veel vakken. Je krijgt overal wat van mee en leert je sterke kanten kennen. In het derde jaar kies je een profiel, zodat je in de bovenbouw vooral vakken krijgt die je interesseren. Zo ben je goed voorbereid op je vervolgopleiding.

Op het VWO:

 • Bereiden we je voor op wetenschappelijk onderwijs
 • Dagen we je uit
 • Krijg je veel aandacht
 • Ben je goed voorbereid op de toekomst!

De profielen:

 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

Een goede studiehouding is belangrijk om te slagen op het vwo. Er zijn op onze school nog drie andere soorten vwo: gymnasium, gymnasium+ en TTO.

Op het gymnasium krijg je de extra vakken Grieks en Latijn.

Gymnasium+ is een klas die een aantal ‘gewone’ vakken van het gymnasium sneller doorwerkt. Er blijven dan drie lesuren over om aan allerlei uitdagende projecten te werken. We geven extra aandacht aan Engels (VTO), zodat je de derde klas af kunt sluiten met een examen voor het First Certificate English.

Bij het TTO (tweetalig onderwijs) volg je hetzelfde onderwijs als het vwo. Het grote verschil is dat minstens de helft van de lessen in het Engels worden gegeven. Zo ben je in no-time supergoed in Engels! Excursies en een uitwisselingsprogramma horen ook bij het TTO.
Indien de schoolkosten (of bijvoorbeeld reizen in het kader van TTO) een probleem opleveren, neemt u dan contact op met de adjunct-directeur van de afdeling waar uw zoon of dochter les krijgt. In onderling overleg zal er gezocht worden naar een passende regeling.

Internationaal erkend diploma Frans

Onze school maakt deel uit van het DELF scolaire-netwerk in Nederland dat wordt beheerd door het Institut français des Pays-Bas

De Driestar biedt leerlingen de mogelijkheid aan om mee te doen aan het DELF junior examen. Dit is een versie van het DELF examen (Diplôme d’études en langue française) dat inhoudelijk is aangepast aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Als zij voor het examen slagen krijgen zij een door het Franse Ministerie van Onderwijs erkend diploma.  Voordelen van dit diploma:

 1. Internationaal erkend 
 2. Geharmoniseerd op het Europese Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) Zie www.erk.nl 
 3. Alle vaardigheden (Luisteren, Lezen, schrijven, spreken) komen aan bod
 4. Het diploma is geldig voor onbepaalde tijd 

Wil je alles weten over het vwo? Lees nog veel meer in de online schoolgids!

Naar het VWO