Leerlingen Kader 2 – Burgerschap


In november jl. werkten de Goudse leerlingen van kader2 tijdens de lessen burgerschap aan het maken van schilderijen. De leerlingen begonnen na te denken over het thema burgerschap en wat daarbij voor hen belangrijk is. Daarna maakten ze een schets en vervolgens was het de bedoeling om samen een schilderij te maken. 

Meer nieuws