Diploma-uitreiking PrO en Entree


Op 6 juli jl. ontvingen de PrO en Entree leerlingen hun diploma. Een feestelijke gebeurtenis in gebouw Gamma. Het gaat jullie goed!

Meer nieuws