Bezoek aan Den Haag


Leerlingen V4g.gsv1 bezochten onder leiding van mevrouw Human (Hum) het Binnenhof, de Tweede Kamer en de SGP-fractie. Een leuke, mooie een leerzame dag.

En zien we daar nu ook nog een oude bekende? Mevrouw Visser-Meijboom (ViM) vergezelde haar Alfa-maatje bij dit bezoek. How nice is that!

Meer nieuws