Gegevens diploma uitreikingen 2022
Datum Tijd Plaats
Vmbo bk:
Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5
PrO + Entree 27-jun 19.30- 21.00 uur aula Gamma
ZW 4k5Z 28-jun 19.30- 21.00 uur aula Gamma
ZW 4B3Z 28-jun 16.00-17.30 uur
PIE elektro 29-jun 19.30-21.00 uur aula Gamma
PIE metaal 29-jun 19.30-21.00 uur aula Alfa
BWI 30-jun 19.30-21.00 uur aula Alfa
4K3HZ 30-jun 16.00-17.30 uur aula Gamma
E&O 30-jun 19.30-21.00 uur aula Gamma
ZW 4B4Z 1-jul 16.00-17.30 uur aula Gamma
ZW 4K4Z 1-jul 19.30-21.00 uur aula Gamma
Vmbo gt
Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5
4-jul 16.00-17.30 aula Alfa+Gamma
4-jul 19.30-21.00 aula Alfa+Beta+Gamma
Havo
Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5
7-jul 16.00-17.30 aula Alfa 5h.mr1, Beta: 5h.mr, Gamma: 5h.mr3, Zeta: 5h.mr4
7-jul 19.30-21.00 aula Alfa 5h.mr5, Beta: 5h.mr6, Zeta 5h.mr7
Havo en vwo
Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5
15-jul 11.00-13.00 aula Zeta
Na centrale (digitale) opening zullen de mentoren de diploma uitreiking verzorgen (zowel havo als vwo).
Vwo
Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5
6-jul 19.30 uur aula Alfa, Beta, Gamma, FS4, Zeta
Leiden
Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5
6-jul 19.30 uur
Lekkerkerk
Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5
30-jun 19.30 uur
Verantwoordelijke directeuren / afdelingsleiders examengroepen:
Kolom1 Kolom2
PrO en Entree Ham, BdB
Gamma PIE, BWI & E&O Ham, Blt
Gamma zorg & welzijn Ham, TtK
Alfa gt Ham, Blt
Traject Moo
Zta havo Mom, Kol / Bee
Zta vwo Mom, Hod / MnE
Leiden Daj, Spc
Lekkerkerk Jer, Blw