Corona

Op deze pagina vindt u altijd de meest up-to-date informatie over hoe wij als Driestar College de ontwikkelingen rond de uitbraak van het corona-virus volgen en welke maatregelen wij nemen.

Wilt u meer weten over het virus zelf of hoe je met het virus omgaat?
Raadpleeg dan altijd de informatie van het RIVM en houd de website van de Rijksoverheid in de gaten.


Bereikbaarheid school

De school blijft telefonisch bereikbaar. Van maandag t/m vrijdag, 9.00 tot 12.00 uur. Via het telefoonnummer 0182-691691. Buiten deze tijden kunt u in dringende gevallen een e-mail sturen naar post@driestarcollege.nl


1 april

Brief d.d. 1 april (link naar brief)
Gisteravond heeft de overheid meegedeeld dat de scholen in ieder geval tot de meivakantie gesloten blijven. Dat besluit zal niemand verrast hebben. De schoolleiding heeft de voortgang van het onderwijs onder de huidige omstandigheden besproken. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste zaken die spelen en de besluiten die genomen zijn.


27 maart

Advertentie onderwijs op afstand

De sluiting van de scholen als gevolg van het coronavirus heeft impact op leerlingen, ouders of verzorgers en schoolmedewerkers. In een krantenadvertentie uiten negen scholen voor christelijk reformatorisch onderwijs een gedeelde boodschap.
Klik op de afbeelding om de advertentie te openen.


24 maart

Brief d.d. 24 maart (link naar brief)
Een update nu de school een week gesloten is. Tevens informatie over de school- en eindexamens.


23 maart, 22.30 uur

Naar aanleiding van de vanavond door het kabinet bekendgemaakte aangescherpte regels en berichtgeving vanuit de VO-raad heeft de schoolleiding zojuist besloten dat er morgen geen toetsen (havo-5 en vwo-6) worden afgenomen. Als er morgen meer helderheid komt, dan berichten we opnieuw.


20 maart

Alle examenleerlingen zijn gemaild met informatie over (het rooster voor) de schoolexamens. Check je schoolmail.


18 maart (2)

Brief d.d. 18 maart (link naar brief)

Informatie voor de examenleerlingen over de gang van zaken bij de schoolexamens.


18 maart

Er zijn problemen met het inloggen. Voor het huiswerk kan je ook gaan naar:
https://leerlingen.driestarcollege.nl/Portaal/Agenda
In overleg met Moodle proberen we de problemen zo snel als mogelijk is op te lossen.


16 maart (3)

Brief d.d. 16 maart (link naar brief)

Informatie over hoe het schoolwerk de komende weken ingevuld zal worden.


16 maart (2)

Tip: Gebruik voor je ‘eigen’ dagopeningen thuis het Bijbelrooster zoals we dat op school hanteren. Klik op het boekje met dagopeningen.


16 maart (1)

Als gevolg van het regeringsbesluit van zondag om alle scholen te sluiten, worden de leerlingen vanaf vandaag niet meer op school verwacht.

Het streven is het onderwijs zoveel mogelijk voortgang te laten vinden. De docenten bereiden zich voor op andere manieren van kennisoverdracht. Woensdagmorgen 18 maart wordt meegedeeld op welke manier dat gedaan zal worden.

Vanaf dat moment wordt van alle leerlingen verwacht dat ze weer met hun schoolwerk bezig zijn.

De leerlingen uit de examenklassen kunnen de komende dagen gebruiken om thuis examens te oefenen voor die vakken waar ze het meest zwak in zijn.
Examensite is via Moodle te bereiken.

Ook het personeel (behalve de directeuren) wordt vanmorgen niet op school verwacht. Zij horen in de loop van de dag via hun sector/locatie of leidinggevende hoe het werk de komende dagen weer opgepakt gaat worden. De school zal wel telefonisch bereikbaar zijn.


14 maart

De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan razendsnel.
Het is niet ondenkbaar dat er de komende dagen van overheidswege beslissingen genomen worden die van invloed zijn op de voortgang van het onderwijs.

Uiteraard beraden wij ons voortdurend op de situatie en proberen we in afhankelijkheid de juiste beslissingen te nemen.
Maandagmorgen om 6.00 uur zal via de website gecommuniceerd worden of de lessen wel of niet doorgaan.


Bericht aan leerlingen d.d. 13 maart jl.

In lijn met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus willen wij jullie verzoeken:

1) de pauze zo veel mogelijk buiten door te brengen. We willen voorkomen dat grote groepen leerlingen zich in de aula of de hal ophouden.
2) zoveel mogelijk boeken alvast mee naar huis te nemen. Mocht de school volgende week worden gesloten dan kun je deze thuis nodig hebben voor onderwijs op afstand.


Brief d.d. 12 maart jl. (3) (Link naar de brief:)

Informatie over de genomen maatregelen ten aanzien van (buitenschoolse) activiteiten en het ziek melden van uw zoon of dochter.


Brief d.d. 12 maart jl.(2) – (Link naar de brief):

Tussentijds bericht over hoe wij de ontwikkelingen volgen.


Brief d.d. 2 maart jl. (1) (Link naar de brief:)

Informatie over de te nemen hygiënemaatregelen.