Driestar College

Driestar College

Samenwerking met Wartburg College rond de locaties Rehoboth en Revius

20 mrt 2018

Samenwerking Driestar College en Wartburg College rond de locaties Rehoboth en Revius

De CvB’s van Driestar College en Wartburg College zijn in constructief overleg bezig met het ontwikkelen van een lange termijn visie op de toekomst van Driestar College locatie Rehoboth (Lekkerkerk) en Wartburg locatie Revius.

Bij het ontwikkelen van deze lange termijn visie wordt op dit moment ook onderzocht hoe de krachten van beide locaties gebundeld zouden kunnen worden. Wat daarin haalbaar is en welke vorm deze bundeling zou kunnen krijgen is nog niet duidelijk, maar het doel wel: vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid komen tot een toekomstbestendig aanbod van reformatorisch onderwijs in het gezamenlijke voedingsgebied.

Het is de verwachting dat er pas na de zomer meer duidelijkheid zal zijn over een mogelijk toekomstscenario. Het betreft hier nadrukkelijk een lange termijn visie, waarvan de intentie is dat deze op termijn leidt tot een scenario dat versterkend is voor beide locaties.

 

CvB Driestar College      CvB Wartburg College

Gert Bergacker               Richard Toes

Wim de Kloe                   Leendert van Wezel

  • Deel dit artikel:

terug naar overzicht