Driestar College

Driestar College

Driestar College en A.J. van Essen komen vertrek overeen

01 nov 2018 Tussen Driestar College in Gouda en docent Arjan van Essen is alsnog overeenstemming bereikt over de beëindiging van zijn werkzaamheden op de school.

In de achterliggende periode was er een diepgaand verschil van inzicht ontstaan tussen school en docent naar aanleiding van door hem geplande theatervoorstellingen. Het verschil van inzicht zag op de gekozen kunstvorm in relatie tot de reformatorische grondslag van de school (het reformatorisch onderwijs heeft, in het spoor van de gereformeerde traditie, er altijd voor gekozen om zich te distantiëren van theater) alsmede op elkaars rol in het doorlopen traject.

Het College van Bestuur heeft –samen met de Raad van Toezicht- gekozen voor de lijn van het behoud van de grondslag. Aan de andere zijde was de door hem gekozen vorm voor Arjan van Essen juist het middel bij uitstek om een breder publiek te kunnen bereiken met zijn persoonlijke boodschap.

Hoewel over en weer de motieven voor de wederzijdse standpunten worden begrepen, zijn deze uiteindelijk niet verenigbaar. Nadat de Identiteitscommissie heeft geoordeeld dat de school in redelijkheid tot het besluit mocht komen om het dienstverband op basis van de grondslag te beëindigen, is –mede op instigatie van deze commissie- opnieuw het overleg gezocht.

Dit heeft erin geresulteerd dat Driestar College en Arjan van Essen hebben afgesproken dat zij over en weer het formele traject loslaten. Beiden erkennen dat het verschil van inzicht ten aanzien van de gekozen vorm versus de grondslag blijft bestaan, evenals het verschil van inzicht omtrent het feitelijk verlopen traject hierover. Dat neemt niet weg dat er een basis is gevonden om alsnog in onderling overleg afscheid te nemen op een wijze die recht doet aan alle belangen. Onderdeel van de afspraken is dat ook in de communicatie niet langer achteruit, maar vooruit wordt gekeken.

Als CvB zijn we dan ook dankbaar dat het alsnog mogelijk is gebleken om door middel van het onderlinge gesprek deze situatie, ondanks de blijvende verschillen van opvatting, tot een einde te brengen op basis van wederzijdse instemming. Wat blijft is de waardering voor de inzet en betrokkenheid van Arjan van Essen als docent en de openhartige wijze waarop hij zijn verslavingsverleden bespreekbaar heeft gemaakt bij onze jongeren.

 

  • Deel dit artikel:

terug naar overzicht