Driestar College

Driestar College

Controle op wapenbezit

Het is verboden in het schoolgebouw of op het terrein van de school wapens, zoals die omschreven worden in de hiervoor geldende wetgeving, in bezit te hebben. In verband hiermee vindt er jaarlijks en in samenwerking met de politie een onaangekondigde preventieve kluiscontrole plaats. Ook kan indien nodig aan leerlingen worden gevraagd de inhoud van jassen, (fiets-)tassen of de opbergruimte onder scooterzadels te tonen. Wanneer wapens worden aangetroffen, zal de school de ouders informeren. In aanvulling hierop heeft de school het recht een passende sanctie toe te passen.