Driestar College

Driestar College

Vwo

Algemeen

In Leiden kan de onderbouw gevolgd worden; voor de bovenbouw gaan de leerlingen naar Gouda. 

Kenmerken

Deze opleiding is een combinatie van atheneum en gymnasium. Dit onderwijs is bedoeld voor leerlingen die later in het wetenschappelijk onderwijs een opleiding willen volgen. Daarnaast is het ook mogelijk door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs. 

Onze school heeft een ongedeelde vwo-opleiding. Aan de geslaagden wordt een vwo-diploma verstrekt, met de aanduiding ‘gymnasium’ of ‘atheneum’. Dit is afhankelijk van het feit of tenminste in één van de klassieke talen examen is afgelegd. 

Mogelijkheden

In vwo-3 kiezen de leerlingen hun definitieve profiel. Ze kunnen dan voor de bovenbouw een keuze maken uit vier profielen:

  • natuur en techniek
  • natuur en gezondheid
  • economie en maatschappij
  • cultuur en maatschappij

Ook maken ze in de derde klas een keuze voor een vak in de vrije ruimte. In vwo-4 moeten alle leerlingen nog een extra vak kiezen. Het is toegestaan dit extra vak aan het einde van de vierde klas te laten vervallen.

Extra mogelijkheid (1): gymnasium

Het gymnasium is een leerstroom die op het Driestar College begint in de tweede klas. Naast de vakken die elke vwo-leerling volgt, krijgt een gymnasiumleerling de vakken Grieks en Latijn. Beide vakken houd je tot en met de derde klas. Daarna kun je kiezen of met beide talen door te gaan of met ééntje. Als je gymnasium doet, krijg je na je examen ook een gymnasiumdiploma. Voor bepaalde studies is dit absoluut een pré.

Extra mogelijkheid (2): gymnasium+

Gymnasium+ biedt een begeleidingstraject  voor hoogbegaafde leerlingen in de brugklas, tweede en derde klas. Een test van het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) in Nijmegen is de indicator voor plaatsing in de gymnasium+-klas. 
Een kernteam van docenten ontwikkelt modules met verrijkingsstof, die de intelligentie, creativiteit en het doorzettingsvermogen moeten stimuleren. Op woensdagochtend is tijd vrij gemaakt om deze modules te volgen.
Leerlingen van vwo-4, 5 en 6 kunnen Spaans als extra vak kiezen en het met een schoolexamen afsluiten. Zij hebben dan een waardevol certificaat om te laten zien bij vervolgopleidingen van economie, journalistiek, sociologie, antropologie of tropische cultuurtechniek. 
In de bovenbouw is er de mogelijkheid om mee te doen met programma’s die door de universiteit van Leiden worden aangeboden: ‘PRE-Classes’ en ‘PRE-College’, verrijkings- en verdiepingsprogramma’s.

Duur

Zes jaar.