Driestar College

Driestar College

Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg

Algemeen

Voor de leerlingen die deze leerweg willen volgen, geldt dat instroom ook met lwoo mogelijk is.

Kenmerken

De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg met lwoo vragen een meer persoonlijke benadering vanwege leerproblemen. Het kan ook zijn dat een bepaalde vorm van gedrag extra aandacht krijgt. Daardoor kan het functioneren in grotere groepen problemen geven. Voor de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg geldt dat ze vooral praktisch zijn ingesteld. Zij functioneren het beste als theorie en praktijk bij de lessen worden afgewisseld. De leerlingen lopen in de derde klas tien dagen stagen en in de vierde klas één dag per week.

Mogelijkheden

Tijdens het tweede leerjaar hebben de leerlingen een keuze gemaakt om één van de volgende vakrichtingen in de bovenbouw te volgen:

  • bouwen, wonen & interieur
  • produceren, installeren & energie
  • economie & ondernemen
  • zorg & welzijn

Duur

De bovenbouw duurt twee jaar en is in Gouda te volgen.