Driestar College

Driestar College

Onderbouw vmbo

Algemeen

Het Driestar College heeft een éénjarige brugklasperiode. De leerlingen zijn als gevolg van het advies van de basisscholen in een bepaalde brugklas geplaatst. Aan het einde van het eerste leerjaar wordt een leerling bevorderd naar de plaats die de school het beste acht. Dit betekent dat een leerling dan verder gaat in een bepaalde leerweg van het vmbo, het havo of het vwo.

Kenmerken

De uitgangspunten voor het onderwijs in de onderbouw zijn: de leerling

  • leert actief en in toenemende mate zelfstandig
  • leert samen met anderen
  • leert in samenhang 
  • orienteert zich
  • leert in een uitdagende en veilige leeromgeving
  • leert in een doorlopende leerlijn.

Mogelijkheden

Er zijn brugklassen vmbo-basis lwoo, vmbo-basis/kader en vmbo-gt/ havo.

Duur

Twee jaar; daarna gaat een leerling verder in een bepaalde leerweg van het vmbo.