Driestar College

Driestar College

Inrichting van het onderwijs

In onderstaand schema is aangegeven welke afdelingen en leerwegen het Driestar College heeft en wat de doorstroommogelijkheden zijn.