Driestar College

Driestar College

Avondcolleges 2018-2019:
'Markante figuren'
 

De kenmerkende situatie
Voor het komende cursusjaar staat een nieuwe serie avondcolleges gepland met als thema 'markante figuren'. Daar zijn er uiteraard genoeg van. We hebben geprobeerd verschillende 'types' uit te kiezen van wie het leven en hun werk boeiend zijn voor onze wereld van vandaag: een dominee, een schrijver en een politicus. Niets beters dan weer ouderwets leerling te zijn en je te laten verrijken, naast een prettige ontmoeting. 

Globale inhoud en opzet (alles D.V.)
Donderdag 4 oktober 2018: ds. J.T. Doornenbal door dr. B.J. Spruyt

‘Ik weet niet of het de geliefde gemeente al is opgevallen dat ik de laatste tijd in toenemende mate het woord halleluja in mijn preek gebruik. Dat komt niet omdat ik tot het halleluja-christendom bekeerd zou zijn. (…) Maar ’t komt omdat (de 3-jarige) Beppie van de meester het zo’n erg mooi woord vindt. (…) Er staat in de Bijbel: “Wee u als ge één van deze kleinen ergert”’.

 

Donderdag 24 januari 2019: C.S. Lewis door dr. J. van Wijk


"Een van de dingen die een mens van de andere dieren onderscheidt is dat hij dingen wil weten, dat hij wil ontdekken hoe de werkelijkheid er uitziet, gewoon omdat hij dat wil weten. Ik denk dat iemand tot minder dan menselijk verwordt wanneer dat verlangen in hem volledig wordt onderdrukt."

 

Woensdag 20 maart 2019: A. Kuyper (“Abraham de Geweldige”) door
prof. dr. G. Harinck

“Regeren is iets anders dan administreren”. Abraham Kuyper in de rol van politicus.

 

Eenieder is hartelijk uitgenodigd deze vormende nascholing bij te wonen. Vrienden en bekenden zijn eveneens hartelijk welkom. De avonden starten om 19.45 uur en sluiten rond 21.30 uur met een hapje en drankje.

Tijd en plaats
Globaal: 19.45 - 21.30 uur; Driestar College Gouda, gebouw Bèta

Meer info
Specifieke vragen kunt u mailen naar ktr@driestarcollege.nl

Aanmelden?
Stuur een mailtje naar directiesecretariaat@driestarcollege.nl