Driestar College

Driestar College

Het vakantierooster voor cursusjaar 2018-2019 ziet er voor de leerlingen als volgt uit (alles D.V.):

Herfstvakantie                              -  22 t/m 26 oktober 2018
Dankdag voor gewas en arbeid -   7 november 2018
Kerstvakantie                                - 21 december 2018 t/m 7 januari 2019
Voorjaarsvakantie                        - 22 februari t/m 1 maart 2019
Biddag voor gewas en arbeid    - 13 maart 2019
Goede Vrijdag en Pasen              - 19 t/m 22 april 2019
Meivakantie                                   - 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart                                    - 30 en 31 mei 2019
Pinksteren                                      - 10 juni 2019
Personeelsreis (leerlingen vrij)   -   3 juli 2019                 
Zomervakantie                              - 22 juli t/m 30 augustus 2019