Driestar College

Driestar College

Avondcolleges Reformatie & Onderwijs


op het Driestar College in Gouda

'Een leven lang leren', wordt u al moe van die slogan? In allerlei overheidsrapporten, programma's en adviezen valt het te lezen: het is zaak voortdurend bij te blijven scholen, om de competitie op de (internationale) arbeidsmarkt te kunnen bijbenen. Dat kan iets vermoeiends hebben: je bent nooit uitgeleerd. Nooit klaar. Maar zou het ook niet voor ontspanning kunnen zorgen: je bent nooit uitgeleerd! Dat betekent: er valt nog zoveel meer te ontdekken, prachtig toch?

Een school met leren voor het leven als missie past levenslang leren. In dat kader starten we in het cursusjaar 2017-2018 met een proef met avondcolleges: een cursus van drie bijeenkomsten om je begrip en kennis van een onderwerp te verdiepen aan de hand van wat experts te bieden hebben. Voor ouders, leerlingen, collega’s en andere belangstellenden uit de omgeving.

VERRIJKING
Je mag tenslotte ook van school verwachten dat ze niet alleen bezig is met het vormen van goede burgers – hoe belangrijk ook. Om het wat hoogdravend te formuleren: van school mogen we verwachten dat het een kennisinstituut is. Een school wijdt via de vakken ook de wereld in. En aangezien dat Gods wereld en werkelijkheid is, valt er wat te ontdekken en is nieuwsgierigheid een goede eigenschap. Het idee is om via avondcolleges die kennis die er in huis is te delen of kennis in huis te halen om ons te verrijken. En of dat vormend is!

ONTMOETING
Een andere – maar niet onbelangrijke – reden is om via de avondcolleges de
mogelijkheid van ontmoeting te creëren. Nu eens niet per se gekoppeld aan een tien-minutengesprek na het belabberde rapport van Jantje. Bovendien
niet slechts ontmoeting tussen docenten en ouders, maar ook tussen leerlingen en ouders, ouders en buurt – en stadsbewoners. Om zoiets weer te geven van wat de school bedoelt te zijn: een gemeenschap.

TERUG NAAR DE BRON
Gezien de viering van het Reformatiejaar leek het ons goed om het thema van de eerste reeks avondcolleges hieraan te verbinden, onder de noemer
‘Terug naar de bron(?)’. Omdat het Reformatiejaar al erg veel aan herdenkingen
te bieden heeft, proberen we in de collegereeks wat meer specifieke thema’s aan te snijden.

AANMELDING
Per avond willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
U geeft zich op via email: directiesecretariaat@driestarcollege.nl.
U ontvangt van ons een bevestiging. 

Als u wilt laten weten wat u van het idee vindt, kunt u dat doorgeven via kri@driestarcollege.nl of ktr@driestarcollege.nl Misschien heeft u tips of wensen voor nieuwe collegereeksen of cursussen, dan horen we dat graag.
Tot slot brandt er natuurlijk nog één vraag op de lippen. Of de proef met avondcolleges een succes wordt? Dat ligt aan u, aan jou…
Tot ziens!


De opzet van de collegereeks is als volgt:
COLLEGE 1 3 OKTOBER 2017 19.45-21.30 UUR
Lessen van de Reformatie voor het refo-onderwijs, door prof.dr. H.J. Selderhuis.

COLLEGE 2 25 JANUARI 2018 19.45-21.30 UUR
De Reformatie en het ‘boeck der natuere’: over de betekenis van de Reformatie voor de natuurwetenschappen, door dr. A. Nederveen (ouder van een onzer leerlingen). Vindt hier meer inhoudelijke informatie.


COLLEGE 3 17 MEI 2018 19.45-21.30 UUR
Een blik in de spiegel: refo’s en de Reformatie, is er herkenning? Over het
collectieve geheugen rond de Reformatie in de gereformeerde gezindte, door dr. J. Exalto.
De avonden vinden plaats in gebouw Bèta (Ronsseplein 1, Gouda). De collegereeks is onderdeel van de Driestar Academie. Bij deelname aan de drie avonden wordt er een certificaat uitgereikt. Aan de deelname zijn geen kosten
verbonden.

Ronsseplein 1
2803 ZV Gouda
tel. (0182) 691 691
www.driestarcollege.nl