Driestar College

Driestar College

Zorgklas
 

Zorgloket
Er zijn leerlingen, die ondersteuningsbehoeften hebben die de vormen van basisondersteuning overstijgen. In dat geval kunnen we worden aangemeld bij het zorgloket van de school.
Het eerste aanspreekpunt hiervoor is de staffunctionaris leerlingenzorg. Bij aanmelding stelt hij het expertiseteam samen, dat nodig is om de gestelde vraag voor extra ondersteuning te beantwoorden.
Het expertiseteam kan onder meer adviseren tot plaatsing in de reboundgroep.

  • Het aanpassen van het gebouw, meubilair of curriculum
  • Het toekennen van een intern begeleider

Plaatsing in een speciale klas of groep (Zorgklas, trajectgroep, reboundgroep)

Zorgklas 
In de zorgklas worden leerlingen geplaatst, die tijdelijk meer ondersteuning nodig hebben dan in een reguliere klas geboden kan worden.