Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Gouda / Gids / Vakanties

Vakantierooster

Het vakantierooster voor cursusjaar 2018-2019 ziet er voor de leerlingen als volgt uit (alles D.V.):

Herfstvakantie                              -  22 t/m 26 oktober 2018
Dankdag voor gewas en arbeid -   7 november 2018
Kerstvakantie                                - 21 december 2018 t/m 7 januari 2019
Voorjaarsvakantie                        - 22 februari t/m 1 maart 2019
Biddag voor gewas en arbeid    - 13 maart 2019
Goede Vrijdag en Pasen              - 19 t/m 22 april 2019
Meivakantie                                   - 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart                                    - 30 en 31 mei 2019
Pinksteren                                      - 10 juni 2019
Personeelsreis (leerlingen vrij)   -   3 juli 2019                 
Zomervakantie                              - 22 juli t/m 30 augustus 2019

Roostervrije (mid-)dagen
Naast de in het bovenstaande rooster opgenomen vrije en vakantiedagen, hebben de leerlingen in de loop van het jaar ook een aantal roostervrije (mid-)dagen. Deze data worden vermeld op de jaarkaart.

Luxe verzuim 
Met luxeverzuim bedoelen we dat leerlingen met hun ouders op vakantie gaan buiten de daarvoor vastgestelde perioden. Voor de regels bij luxe verzuim zie 'dagelijkse onderwijspraktijk'.