Driestar College

Driestar College

Onderbouw vmbo

De uitgangspunten voor het onderwijs in de onderbouw zijn:
de leerling
  • leert actief en in toenemende mate zelfstandig
  • leert samen met anderen
  • leert in samenhang 
  • orienteert zich
  • leert in een uitdagende en veilige leeromgeving
  • leert in een doorlopende leerlijn.

Mogelijkheden

Er zijn brugklassen vmbo-basis lwoo, vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-gt/ havo.
 

Duur

Twee jaar; daarna gaat een leerling verder in een bepaalde leerweg van het vmbo.