Driestar College

Driestar College

Lessenmarathon Gouda, Leiden, Lekkerkerk voor ZOA
De lessenmarathon 2015 voor ZOA is weer voorbij. Mooi dat leerlingen en collega’s meewerken aan de Bijbelse opdracht om te zorgen voor degenen die het niet zo ruim hebben als wij. Het was voor de leerlingen een lessenmarathon om niet te vergeten. De totaalopbrengst van de ZOA-nacht heeft het mooie bedrag van
€ 106.468,95 opgebracht. In Gouda brachten de leerlingen
€ 73.300,59 bij elkaar. Het is geen druppel op een gloeiende plaat, maar het verandert mensenlevens!

Met de opbrengst kan er een goede impuls gegeven worden aan het onderwijs in Noord-Uganda. En uiteindelijk hebben we het daarom allemaal gedaan.